Kérdőív pályázatokon induló tervezők számára

A kérdőív kitöltésére 2017. szeptember 18-ig van lehetőség!

* A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Bevezető

A Lechner Tudásközpontnál hiszünk a tervpályázat intézményében. Az a víziónk, hogy a pályázati eljárások szabályozását a XXI. század igényeihez kell igazítani, és a teljes eljárást elektronizálni kell. Ezért a Kormány által biztosított EU-s támogatás felhasználásával egy olyan online pályázati felület fejlesztésébe kezdünk, melynek célja kettős: egyrészt képes lesz a tervpályázati folyamat támogatására a kiírás megjelenítésétől az eredmények kihirdetéséig, másrészt tervpályázati kataszterként is működnie kell.

Összességében a felület létrehozásának eredménye az lesz, hogy a teljes tervpályázati folyamat átláthatóbbá és költséghatékonyabbá válik.

Kérdőív a pályázatokon induló tervezők számára

A Lechner Tudásközpontnál azt szeretnénk, hogy az új felület valós igényeket szolgáljon ki. Ezért kérjük a tervező kollégák segítségét, hogy a kérdőív kitöltésével fogalmazzák meg a jövőbeni rendszerrel kapcsolatos igényeiket! Tapasztalataik, megjegyzéseik összegyűjtése nagyban támogatja a fejlesztési munkát megelőző követelményelemzési szakaszt.

A kérdőívben nincsenek rossz vagy jó válaszok, minden esetben az Ön saját szakmai véleményére vagyunk kíváncsiak. Az igényfelmérésben önkéntesen vehet részt, és válaszait csak statisztikai adatelemzés céljából, névtelenül használjuk fel.

A kérdőív kitöltése 15 percet vesz igénybe.

Bővebben a fejlesztendő online felületről

Az „E-tervpálya” című honlap tehát a teljes tervpályázati folyamat online kezelésére szolgál. Az online felület alkalmas lesz minden olyan beruházás pályázati szakaszának támogatására, ahol az építtetőnek igénye, hogy az építészeti-műszaki tervezőt pályázati úton válassza ki.

Terveink szerint minden tervpályázat meg fog jelenni a honlapon. A pályázatok iránt érdeklődő így egy helyről, könnyen értesülhet a különböző pályázati információkról, legyen szó újak megjelenéséről, eredményhirdetésről vagy közeledő beadási határidőről.

Számos, a bírálóbizottság és a kiíró munkáját támogató funkciója mellett a honlap segíti a pályázókat is, hiszen egy helyről, automatikusan értesülnek az új információkról, rendezett formában jutnak a pályázati dokumentációhoz, valamint a felületen keresztül a kérdések online feltétele és a válaszok megjelenítése is megtörténhet, továbbá a honlap lehetőséget nyújt a pályaművek online beadására, vagy figyelmeztetések megjelenítésére a még hiányzó dokumentumok pótlása kapcsán.

Összességében elmondható, hogy a tervpályázatok egységes online megjelenítése, a folyó és lejárt tervpályázatok könnyű és interaktív elérése, a kiírók megfelelő kiszolgálása, a pályázatokon való részvétel könnyítése, a lebonyolítás egyszerűsítése, a bírálóbizottság munkájának segítése és az eredmények publikálása mind a magasabb építészeti minőség elérését segíti – a fejlesztéssel ehhez szeretnénk hozzájárulni.

Kérdése vagy észrevétele esetén kérjük, írjon az alábbi e-mail címre:

etervpalya@lechnerkozpont.hu

Az elektronikus tervpályázati rendszer az „E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában” (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038) projekt keretében, 100 százalékban vissza nem térítendő támogatásként az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése, Széchenyi 2020 keretében társfinanszírozásban valósul meg.

A Lechner Tudásközpont bemutatkozása

A Lechner Tudásközpont a Miniszterelnökség építészet- és építésügyi politikáját támogató, valamint szakinformatikai feladatokat ellátó szakmai szervezete. Elsődleges küldetése az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság háttérintézeti és szakinformatikai feladatainak ellátása, amely mellett nagy hangsúlyt kapnak az építészeti és a mérnöki feladatok, a vizuális kultúra terjesztése, a tudásmegosztás is. Számos feladata jogszabályban meghatározott és az illetékes minisztériumi szakterület szakmai feladataihoz kapcsolódik.

A Tudásközpont eszköz és lehetőség a felelős minisztérium és további partnerei számára szakinformatikai, építésügyi és építészeti, valamint térségi tervezési, területfejlesztési és dokumentumkezelési elképzeléseik megvalósítására. Ehhez rendelkezésre áll jól képzett szakembergárda, technikai kapacitás, valamint egyedi dokumentum- és információs bázis.

Szakmai tevékenységünk és szolgáltatásaink fókuszában az építészet és építésügy területén túl az országos szintű, illetve térségi területrendezési és integrált tervezési feladatok ellátása, a vidék- és várospolitika kialakításában való szakmai közreműködés, a dokumentációk tárolása, kezelése, valamint a begyűjtött dokumentumokból történő adatszolgáltatás áll. A Lechner Tudásközpont közvetítő szerepet tölt be az építész- és a társszakterületek, valamint a laikus nagyközönség felé, hiszen a Tudásközpont által nyújtott szolgáltatások szakmai és lakossági felhasználókat egyaránt elérnek.

Tájékoztató adatok
1. Hány éves tervezői praxist tud maga mögött?
2. Hány tervpályázaton indult az elmúlt tíz évben?
5. Indult-e már nemzetközi tervpályázaton?
Jelenlegi tervpályázati rendszer – Tapasztalatok
Az alábbi fejezetben felsoroltak a magyar tervpályázati eljárásokra vonatkozó, jelenleg hatályos 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet egyes pontjaira kérdeznek rá. A kérdéseknél az Ön személyes véleményére vagyunk kíváncsiak. Kérjük, gondolja végig válaszait és az eddigi tapasztalatai alapján válasszon a lehetőségekből. Célunk a tervpályázatokkal kapcsolatos általános vélemények felmérése a pályázók szempontjából.
8. A részvételt illetően melyik tervpályázati rendszert tartja jónak?
Egyszerre több válasz is megjelölhető.
9. Hány fordulós tervpályázatot tart jónak?
Egyszerre több válasz is megjelölhető.
10. Melyik tervpályázati fajtát tartja jónak?
Egyszerre több válasz is megjelölhető.
11. Melyik tervpályázati formát tartja jónak?
Egyszerre több válasz is megjelölhető.

Kérjük, egy hétfokú skálán súlyozza az alábbi megállapításokat!

Az alábbi megállapítások a magyar tervpályázati rendszerre vonatkoznak – támaszkodva a jelenleg hatályos 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet egyes pontjaira és a 2011-ben készült „Építészet­- és építésügy” kutatás tervpályázati kérdőív kiértékelésére (http://epiteszforum.hu/epiteszet-es-epitesugy-kutatasi-eredmenyek-tervpalyazati-rendszer). Egyik megállapítás sem tekinthető a Lechner Tudásközpont tervpályázatokkal kapcsolatos véleményének.

A „magas építészeti minőség” részben szubjektív megítélése a kitöltőre van bízva.
1 csillag – nem értek egyet, 7 csillag – egyetértek.
A tervpályázati folyamat garantálja, hogy a tervezési munkákat versenyhelyzetben, egyenlő feltételek mellett lehet elnyerni.
1 csillag – nem értek egyet, 7 csillag – egyetértek.
Mivel mindenki azonos feltételekkel indul, ezért itt érvényesülnek legjobban a verseny feltételei.
1 csillag – nem értek egyet, 7 csillag – egyetértek.
A díjazott pályaművek alkotóinak nevét megismeri a szakma és a megbízó is, így a későbbiekben a tervpályázaton szerzett „hírnév” akár újabb megbízáshoz is vezethet.
1 csillag – nem értek egyet, 7 csillag – egyetértek.
Pozitívan lehet értékelni azt a jogszabály nyújtotta lehetőséget, hogy nem kötelező egyértelmű nyertest hirdetni.
1 csillag – nem értek egyet, 7 csillag – egyetértek.
Általánosságban elmondható, hogy túl sok munkaórát, energiát jelent részt venni a tervpályázatokon.
1 csillag – nem értek egyet, 7 csillag – egyetértek.
Csak azok az irodák, tervezőcsapatok érhetnek el jó eredményeket a tervpályázatokon, akik a mindennapi teendők mellett plusz energiákat tudnak mozgósítani a pályázatokra. Így a kis létszámú irodák, tervezőcsapatok eleve hátránnyal indulnak a megmérettetésen.
1 csillag – nem értek egyet, 7 csillag – egyetértek.
A jogszabály által a kiírás kötelező részeként szereplő tartalmi (szakmai) részek nem elégségesek, a tervezési programot, a kiírást, a bírálati szempontokat stb. bővíteni, pontosítani kell (310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet, 20. § (2)).
1 csillag – nem értek egyet, 7 csillag – egyetértek.
Fontos lenne, hogy a hatályos szabályozásnak vagy a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat egyértelműen ki kelljen zárni.
1 csillag – nem értek egyet, 7 csillag – egyetértek.
A tervpályázati kiírás meghirdetése és a tervek beadása között nem áll rendelkezésre megfelelő idő.
1 csillag – nem értek egyet, 7 csillag – egyetértek.
A jogszabály alapján megfelelő bírálóbizottsági tagok vagy szakértők kérhetőek fel (310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet, 14. § (4)).
1 csillag – nem értek egyet, 7 csillag – egyetértek.
Általánosságban elmondható, a tervpályázat színvonalát növeli a nemzetközi zsűritagok jelenléte, így negatívan értékelhető, hogy nem kötelező külföldi zsűritagot felkérni egy bizonyos díjazási értékhatár felett.
1 csillag – nem értek egyet, 7 csillag – egyetértek.
A zárójelentés legtöbbször nem tartalmaz érdemi visszajelzést a bírálóktól, ezért sokszor szakmailag vitatható döntés születik.
1 csillag – nem értek egyet, 7 csillag – egyetértek.
A pályázatok elbírálása során nem születnek független döntések.
1 csillag – nem értek egyet, 7 csillag – egyetértek.
Szabad szavas válaszadás (max. 500 karakter)
Ideális tervpályázati rendszer – Vízió
Szabad szavas válaszadás (max. 500 karakter)
Szabad szavas válaszadás (max. 500 karakter)
Online Felület – E-TERVPÁLYA alkalmazás

Mit várna elsősorban egy tervpályázatokat kezelő online felülettől? Kérjük, jelölje egy hétfokú skálán, mennyire fontos Önnek az alábbi funkció!

A megállapítások az online felületre vonatkoznak.

Ha regisztráltam a honlapra, akkor kapjak értesítést az újonnan megjelenő pályázatokról.
1 csillag – egyáltalán nem fontos, 7 csillag – nagyon fontos.
1 csillag – egyáltalán nem fontos, 7 csillag – nagyon fontos.
Ha a pályázati kiírás megengedi az elektronikus feltöltést, ne kelljen a tervdokumentációt kinyomtatnom.
1 csillag – egyáltalán nem fontos, 7 csillag – nagyon fontos.
Ha a pályázati kiírás megengedi az elektronikus feltöltést, ne kelljen postán feladnom a tervdokumentációt.
1 csillag – egyáltalán nem fontos, 7 csillag – nagyon fontos.
A pályaművek felhasználása, hasznosítása a 310/2015 (X. 28.) Korm. rendeletnek és a szerzői jogról szóló törvény szabályainak megfelelően történjen.
1 csillag – egyáltalán nem fontos, 7 csillag – nagyon fontos.
A pályázók terveinek megismerése pl. nyilvános prezentáció keretében történne.
1 csillag – egyáltalán nem fontos, 7 csillag – nagyon fontos.
Egy irodában vagy tervezőcsapatban több embernek is legyen hozzáférése az adott futó pályázatom online felületéhez.
1 csillag – egyáltalán nem fontos, 7 csillag – nagyon fontos.
Szeretném, ha a honlap figyelmeztetne a még hiányzó tervpályázati anyagokról.
1 csillag – egyáltalán nem fontos, 7 csillag – nagyon fontos.
Hogyan szeretne felhasználói fiókot létrehozni az online felületen? Egyszerre több válasz is megjelölhető.
Egyszerre több válasz is megjelölhető.

Korábbi tervpályázati tapasztalatai alapján, mekkora az Ön által készített tervpályázati dokumentáció feltöltendő mérete?

A kérdés az online felületet támogató szerverkapacitás kialakítása miatt fontos.

42. Hozzájárulna-e ahhoz, hogy a Creative Commons licenc szerint egy kiíró megismerhesse a tervét az online felületen keresztül?
Pl. Egy kiírás elkészítéséhez egy Önkormányzat meg tudja nézni egy korábban már lezajlott pályázat eredményeit – függetlenül attól, hogy az a terv részesült-e díjazásban. A Creative Commons licencről az alábbi oldalon lehet többet megtudni: https://creativecommons.org
43. Hozzájárulna-e ahhoz, hogy a Creative Commons licenc alapján a nyilvánosság megismerhesse a tervét az online felületen keresztül?
Ezáltal a díjazásban nem részesült pályázatok is megismerhetővé válnának. A Creative Commons licencről az alábbi oldalon lehet többet megtudni: https://creativecommons.org
Szabad szavas válaszadás (max. 500 karakter)
Demográfia
Demográfiai adatokat a pontos minta felállításához veszünk fel, a kitöltő anonimitása nem sérül.
45. Neme
Például: 1980-06-20
Például építész, tájépítész, grafikus.
49. Munkahely települése
50. Magyarországon dolgozom
Záró

Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet!